Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verzenden


Bericht


[...] stelt voor om een beschrijving uit de inventaris van de opmerkelijke bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te lezen.

Klik hier op de link : bomen-inventaris.irisnet.be/arbre/Evere_Fonsonstraat__11/3324/

Verzenden | Cancel
Evere TuinbouwEvere Tornooiveld wijk StrijdroslaanEvere Jules Bordetlaan, 11Evere Servaas HoedemaekerssquareEvere StroobantsstraatEvere TuinbouwEvere Gemeenschappenlaan, 3Evere Leuvensesteenweg, 953Evere Jan-Baptist Desmethstraat, 44Evere Fernand Légerstraat, 46Evere Begraafplaats van BrusselEvere StroobantsstraatEvere Edward Deknoopstraat, 61Evere Henri MatisselaanEvere Henry DunantlaanEvere OptimismelaanEvere EenboomstraatEvere Jules Bordetlaan, 16Evere Willebrord Van Perckstraat, 6Evere Fernand Légerstraat, 46aEvere Tuinbouw, 2Evere Schiphollaan, 2Evere ExpressionnismelaanEvere GenèvestraatEvere Goede HerderstraatEvere Franz GuillaumelaanEvere Fernand LégerstraatEvere Oud-Strijderslaan, 260aEvere Leopold III-laanEvere Franz GuillaumelaanEvere Servaas HoedemaekerssquareEvere Begraafplaats van BrusselEvere Jan De PaduwaplaatsEvere Henry DunantlaanEvere EenboomstraatEvere Begraafplaats van BrusselEvere Oud-StrijderslaanEvere Tuinbouw, 34Evere Begraafplaats van BrusselEvere Henri Matisselaan, 14