Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verzenden


Bericht


[...] stelt voor om een beschrijving uit de inventaris van de opmerkelijke bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te lezen.

Klik hier op de link : bomen-inventaris.irisnet.be/arbre/Evere_Optimismelaan/3634/

Verzenden | Cancel
Evere Henry DunantlaanEvere StroobantsstraatEvere Leuvensesteenweg, 953Evere PlatolaanEvere Zaventemstraat, 40Evere Jan De PaduwaplaatsEvere Henri MatisselaanEvere Begraafplaats van BrusselEvere MaquisstraatEvere Fernand LÚgerstraatEvere Jan De PaduwaplaatsEvere OptimismelaanEvere Goede HerderstraatEvere Van WaeyenberghstraatEvere Tornooiveld wijk StormhelmlaanEvere Tornooiveld wijk TornooiveldlaanEvere Franz GuillaumelaanEvere TuinbouwEvere Leuvensesteenweg, 977Evere Henri Matisselaan, 14Evere Edward Deknoopstraat, 61Evere Oude begraafplaats van Evere Sint-VincentiusstraatEvere Franz GuillaumelaanEvere Georges De LombaerdestraatEvere Leopold III-laanEvere StrijdvlegellaanEvere Bazellaan, 8Evere MarnestraatEvere Servaas HoedemaekerssquareEvere OptimismelaanEvere Henry DunantlaanEvere OptimismelaanEvere Tuinbouw, 34Evere Jules Bordetlaan, 11Evere Franz GuillaumelaanEvere Georges De LombaerdestraatEvere EenboomstraatEvere Jules Bordetlaan, 2-3Evere Park van Doolegt DoolegtstraatEvere Gemeenschappenlaan, 3